Túi đầu hút shisha

70.000

-Một túi có khoảng 100 cái đầu hút

-Các bạn sử dụng như trong ảnh phía dưới

-Mỗi người dùng 1 cái

-Sau khi sử dụng xong có thể đun nước sôi hoặc khử virus,vi khuẩn bằng cồn sát trung

Danh mục: